Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti XXX , se sídlem XXX, IČ: XXX, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u XXX soudu v XXX, oddíl XXX, vložka XXX (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpracování nabídky či kontaktování zájemce o služby. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti XXX.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: